Banenstatus

Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Tennisvereniging TV Millus respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacy beleid met betrekking tot onze website en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden.

Contactgegevens

TV Millus
Meijlakker 13
5763 BW Milheeze
secretariaat@tvmillus.nl
0492 - 341246

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennisvereniging TV Millus kan op de website en in de ledenadministratie persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van tennisvereniging TV Millus, en / of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan van tennisvereniging TV Millus versterkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@tvmillus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennisvereniging TV Millus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze info
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennisvereniging TV Millus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennisvereniging TV Millus) tussen zit.

Hoe lang TV Millus persoonsgegevens bewaart

Tennisvereniging TV Millus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 90 dagen na beëindigen van samenwerking > Administratieve doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Tennisvereniging TV Millus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennisvereniging TV Millus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die op de website vermeld staan in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@tvmillus.nl. Tennisvereniging TV Millus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe TV Millus persoonsgegevens beveiligd

Tennisvereniging TV Millus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@tvmillus.nl

Website door 101Media