Banenstatus

Contributie

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt:

Volwassenen*:           € 110,- per jaar

Jongeren:                    € 60,- per jaar

* Volwassenen zijn leden die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn

Zomerlid TV Millus

Men kan zomerlid worden voor de maanden 1 mei t/m  30 september.
Aanmelden via een volledig ingevuld digitaal aanmeldformulier.
Tarief voor volwassenen voor deze termijn is € 50,-
Jongeren die 1 mei jonger dan 18 jaar zijn betalen € 30,-  zodra het bedrag binnen is op NL58RABO0134212673 krijgt u via het secretariaat een zomerpas. SVP erbij vermelden dat het om Zomerlid TV Millus gaat.

Wanneer men na 1 juli van het lopende verenigingsjaar nog lid wil worden, wordt de contributie gehalveerd voor de volwassenen.

Mogelijkheden tot tennisles kan in overleg met het secretariaat.

Verlaat lidmaatschap

Volwassenen: € 60,- 

Ondersteunende leden

Zijn zij die geen speel- en stemrecht hebben, maar bereid zijn de vereniging geldelijk (min. € 15,-) of anderszins te steunen.  Desgewenst kunnen deze leden te allen tijde actief lid worden door de geldende contributie zonder inschrijfgeld te voldoen.

Lidmaatschap opzeggen

Heb je helaas besloten het lidmaatschap op te zeggen? Dan kun je jezelf afmelden vóór 1 juli en 1 januari. Tot deze datum is men nog contributie verschuldigd. Opzeggen dient gedaan te worden via secretariaat TV Millus secretariaat@tvmillus.nl

Website door 101Media